#fkWarszawa #fkPolska #mural #StreetArt #KOD #preczzkomuną

#fkWarszawa #fkPolska #mural #StreetArt #KOD #preczzkomuną

PRECZ Z KOMUNĄ

Malowidło z takim napisem znajduje się w bramie przy ulicy Franciszkańskiej 6. Można sadzić, że powstało kilka lat temu. „Precz z komuną ” stało się bardzo aktualne za sprawa prokuratora stanu wojennego posła aktualnie rządzącej partii Stanisława Piotrowicza, który był autorem aktu oskarżenia przeciwko działaczowi opozycji Antoniemu Pikulowi, oskarżonemu o kolportaż wydawnictw drugiego obiegu. Słusznie miniona epoka już za nami, ale TWARZE tamtego systemu pozostały. Znam dobrze sprawę peerelowskiego sędziego Andrzeja Kryże, który skazał instruktora Szczepu 208 WDH opozycjonistę, późniejszego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w marcu 1980 roku na więzienie za organizacje obchodów 11 listopada w 1979 roku w Warszawie. Teraz Andrzej Kryże jest jest jedną z czołowych postaci rządzącej partii. https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Kry%C5%BCe

Wtedy odwaga była w cenie teraz łatwo krzyczeć PRECZ Z KOMUNĄ

foto wig.

Originally shared by Zbigniew Czopowicz (Old 208 WDH)

#fkWarszawa #fkPolska #KOD #WładysławBartoszewski

Skwer imienia Władysława Bartoszewskiego

 Uroczyste otwarcie skweru odbyło się  4 grudnia 2016 roku o godzinie 12.00 w Warszawie na Woli przy ulicy Ogrodowej.

Foto wig.

#fkWarszawa #fkPolska #KOD #WładysławBartoszewski
#fkWarszawa #fkPolska #KOD #WładysławBartoszewski

#Warszawa #Polska #Wolność #Solidarność #KOD

Memoriał Wolnego Słowa – pomnik upamiętniający podziemny ruch wydawniczy w PRL.

Pomnik usytuowany jest na Skwerze Wolnego Słowa na ul. Mysiej  gdzie przy ul. Mysiej 5 znajdowała się w latach 1946–1990 centrala Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk czyli centrala cenzury.

Polski podziemny ruch wydawniczy  rozwinął się w latach 1977–1989 do rekordowych rozmiarów i miał ogromny zasięg. Ukazywało się ponad 3 000 czasopism (o nakładach do 100 000 egzemplarzy), wydano ponad 7 000 książek (o nakładach do 20 000 egzemplarzy), a także około stu kaset audio i wideo. Niezależna Oficyna Wydawnicza (NOWA), największe podziemne wydawnictwo, wydała blisko 400 tytułów, w nakładach od 500 do 12 000 egzemplarzy. Redaktorzy, drukarze i kolporterzy tych wydawnictw byli represjonowani i szykanowani przez komunistyczne władze, narażeni na rewizje, konfiskaty, pozbawianie zatrudnienia, pobicia, aresztowania i kilkuletnie wyroki więzienia. Ze względu na skalę działania podziemny ruch wydawniczy w Polsce nie miał precedensu w historii świata. Dzięki m.in. podziemnemu ruchowi wydawniczemu udało się obalić komunizm w pokojowy sposób. Pomysł upamiętnienia wolnego słowa wyszedł ze środowisk związanych z tym ruchem. Bezpośrednim inicjatorem budowy pomnika był Bronisław Komorowski.

Pomnik ma formę długiej (90 m) czarnej cenzorskiej kreski fizycznie przekreślającej skwer, biegnącej od wylotu ul. Mysiej na budynek KC PZPR (co ma oznaczać, że tam sterowano cenzurą) wzdłuż ulicy Mysiej aż w pobliże wejścia do budynku dawnej cenzury.

Wyjątkowym szczęściem

tych czasów jest to,

że wolno myśleć swobodnie,

a to, co się myśli

– wypowiadać.

 Pomnik zaprojektowali:  Katarzyna Brońska, Mikołaj Iwańczuk i Michał Kempiński, odsłonięcie odbyło się 5 czerwca 2014 roku.

Foto wig.

#Warszawa #Polska #Wolność #Solidarność #KOD
#Warszawa #Polska #Wolność #Solidarność #KOD
Witold Górczyński
Przejdź do paska narzędzi