K O N T R O L A 

W Ł A D Z Y

W Y K O N A W C Z E J

„W latach 1922-1939 w tym gmachu miał siedzibę

Najwyższy Trybunał Administracyjny Rzeczypospolitej

Polskiej sprawujący kontrolę nad działalnością władzy wykonawczej”

Tablica przy ulicy Senatorskiej

foto wig.

 

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. wymagane pola są zaznaczone *

Przejdź do paska narzędzi