J A C E K   K A C Z M A R S K I

 

W murach tej szkoły uczył się w latach 1971 – 1975 Jacek Kaczmarski poeta pieśniarz BARD WOLNOŚCI

Wychowankowie „ Żmichowskiej ” marzec 2006

 

Tablica na XV Liceum Ogólnokształcącym im. Narcyzy Żmichowskiej przy ul. Klonowa 16 upamiętniająca Jacka Kaczmarskiego http://www.kaczmarski.art.pl/

Mury https://www.youtube.com/watch?v=-YGS9vhmFS0 13 grudnia 2018 roku

Foto wig.

 

BRONISŁAW GEREMEK ”EUROPEJCZYK”

„ W HOŁDZIE PROF. BRONISŁAWOWI GEREMKOWI (1932-2008)

PATRIOCIE, EUROPEJCZYKOWI, HISTORYKOWI,

OPOZYCJONIŚCIE, WSPÓŁTWÓRCY DEMOKRATYCZNEJ

POLSKI, MINISTROWI SPRAW ZAGRANICZNYCH ( 1997-2000),

KTÓRY WPROWADZIŁ POLSKĘ DO NATO ORAZ DZIAŁAŁ

NA RZECZ WSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ,

POSŁOWI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (2004-2008)

W 10 ROCZNICĘ JEGO ŚMIERCI.

 

Tablicę odsłonięto 19 września 2018 roku na Skwerze Bronisława Geremka.

Bronisław Geremek był działaczem opozycji demokratycznej, w 1989 r. brał udział w rozmowach plenarnych w czasie obrad Okrągłego Stołu; był posłem, szefem MSZ, europosłem, także liderem Unii Wolności, był jednym z najwybitniejszych polskich polityków XX w. Zginął 13 lipca 2008 r. w wypadku drogowym w Lubieniu (woj. wielkopolskie). 8 dni później profesor spoczął w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Foto wig.

 

P L A C 

L E C H A  W A Ł Ę S Y

( dawne czasy )

Zdjęcia wykonane wiosną 1982 roku w czasie stanu wojennego. W nocy w czasie trwania godziny milicyjnej / od 22-6 obowiązywała godzina milicyjna i nie można było poruszać się po mieście bez przepustki / młodzi członkowie podziemnej Solidarności zamontowali przygotowane tablice z nazwą Plac Lecha Wałęsy demontując tablice Plac Jedności Robotniczej / obecnie Plac Politechniki /. Tablice nie przetrwały długo. SB szybko je zdemontowała, ale Warszawa śmiała się z czerwonego i podziwiała chłopaków z Solidarności za pomysłowość i odwagę.

Wig.

 

B R O N I S Ł A W  

G E R E M E K

13 lipca 2018 roku mija 10 lat od śmierci profesora Bronisława Geremka (1932-2010 ) historyka, opozycjonisty w czasach PRL i ministra spraw zagranicznych w rządzie Jerzego Buzka. W imieniu rządu polskiego podpisał akt wejścia naszego kraju do NATO.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bronis%C5%82aw_Geremek

Mieszkał w latach 1952-2000 przy ulicy Piwnej 25 na Stary Mieście.

Foto wig.

 

 

Odzyskaliśmy wolność

teraz pora

odzyskać rozum

Bilbord przy ulicy Czerniakowskiej 155

Galeria Rusz – grupa artystyczna założona w 1999 przez Joannę Górską, Wojciecha KIWI Jaruszewskiego i Rafała Góralskiego, specjalizująca się przede wszystkim w kreowaniu i prezentacji sztuki w przestrzeni miejskiej. Wykorzystujemy symbol współczesnego świata konsumpcji jakim jest nośnik bilbordowy i zamieniamy go w symbol namysłu, refleksji i głębszego spojrzenia na samych siebie oraz otaczającą nas rzeczywistość. http://www.galeriarusz.art.pl/

Foto wig.

 

#fkWarszawa #fkPolska #Wolność #protest #samospalenie #PiotrSzczęsny

#fkWarszawa #fkPolska #Wolność #protest #samospalenie #PiotrSzczęsny

#zwykłyszaryczłowiek

OBUDŹCIE SIĘ 19 X 17 PKIN

Ulicami Warszawy przejdzie milczący marsz pamięci Piotra Szczęsnego. „Bez logo, flag, ubrani na czarno i szaro”

Rozpocznie 6 listopada w poniedziałek się o godz. 16.30 na pl. Defilad, w miejscu samospalenia Piotra Szczęsnego .Warszawa ulica Świętokrzyska.

Foto wig

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,22591133,ulicami-warszawy-przejdzie-milczacy-marsz-pamieci-piotra-p.html

#fkWarszawa #fkPolska #Solidarność #LechWałęsa #wolność

#fkWarszawa #fkPolska #Solidarność #LechWałęsa #wolność

W ROKU 2018, W TYM MIEJSCU . . .

W ROKU 2018, W TYM MIEJSCU, W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ ZOSTANIE ODSŁONIĘTY POMNIK UPAMIĘTNIAJĄCY RUCH SPOŁECZNY „ Solidarność ‘’ W WALCE Z KOMUNIZMEM.

Było to przełomowe wydarzenie w dziejach naszego narodu, ale także w dziejach Europy – „ Solidarność ‘’ otworzyła bramy wolności. Jan Paweł II Papież

Żadna broń w światowych arsenałach nie jest tak groźna , jak wola moralna odwaga wolnych mężczyzn i kobiet. Ronald Reagan Prezydent USA

Warszawa ulica Kopernika

Foto wig.

#fkWarszawa #fkPolska #Wolność #protest #samospalenie #zwykłyszaryczłowiek

#fkWarszawa #fkPolska #Wolność #protest #samospalenie #zwykłyszaryczłowiek

Ja, zwykły, szary człowiek, taki jak wy.

Wzywam was Wszystkich . . .

Piotr 54 lata, mąż, ojciec dwojga dzieci dokonał samospalenia przed PKiN w akcie sprzeciwu 19.10.2017

http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/samopodpalenie-pod-palacem-kultury-w-warszawie-to,4283150,artgal,t,id,tm.html

Foto wig

ZAKAZAĆ WSZYSTKIEGO

Odpowiedzą za wszystko

Nowe państwo kościelno-policyjne

Mural istnieje od kilku lat na murze w starej fabryce przy ulicy Owsianej na Kamionku. Już kiedyś zamieściłem zdjęcie tego muralu, ale niestety hasła na nim widniejące są coraz bardziej aktualne.

Sejm otoczony jest stalowymi barierami i kordonami policji, w budynku są uzbrojone patrole policji mimo sprzeciwu części posłów. W takich warunkach następuje zmiana ustroju naszego kraju.

Foto wig.

 

#Warszawa #Polska #Wolność #Solidarność #KOD

Memoriał Wolnego Słowa – pomnik upamiętniający podziemny ruch wydawniczy w PRL.

Pomnik usytuowany jest na Skwerze Wolnego Słowa na ul. Mysiej  gdzie przy ul. Mysiej 5 znajdowała się w latach 1946–1990 centrala Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk czyli centrala cenzury.

Polski podziemny ruch wydawniczy  rozwinął się w latach 1977–1989 do rekordowych rozmiarów i miał ogromny zasięg. Ukazywało się ponad 3 000 czasopism (o nakładach do 100 000 egzemplarzy), wydano ponad 7 000 książek (o nakładach do 20 000 egzemplarzy), a także około stu kaset audio i wideo. Niezależna Oficyna Wydawnicza (NOWA), największe podziemne wydawnictwo, wydała blisko 400 tytułów, w nakładach od 500 do 12 000 egzemplarzy. Redaktorzy, drukarze i kolporterzy tych wydawnictw byli represjonowani i szykanowani przez komunistyczne władze, narażeni na rewizje, konfiskaty, pozbawianie zatrudnienia, pobicia, aresztowania i kilkuletnie wyroki więzienia. Ze względu na skalę działania podziemny ruch wydawniczy w Polsce nie miał precedensu w historii świata. Dzięki m.in. podziemnemu ruchowi wydawniczemu udało się obalić komunizm w pokojowy sposób. Pomysł upamiętnienia wolnego słowa wyszedł ze środowisk związanych z tym ruchem. Bezpośrednim inicjatorem budowy pomnika był Bronisław Komorowski.

Pomnik ma formę długiej (90 m) czarnej cenzorskiej kreski fizycznie przekreślającej skwer, biegnącej od wylotu ul. Mysiej na budynek KC PZPR (co ma oznaczać, że tam sterowano cenzurą) wzdłuż ulicy Mysiej aż w pobliże wejścia do budynku dawnej cenzury.

Wyjątkowym szczęściem

tych czasów jest to,

że wolno myśleć swobodnie,

a to, co się myśli

– wypowiadać.

 Pomnik zaprojektowali:  Katarzyna Brońska, Mikołaj Iwańczuk i Michał Kempiński, odsłonięcie odbyło się 5 czerwca 2014 roku.

Foto wig.

#Warszawa #Polska #Wolność #Solidarność #KOD
#Warszawa #Polska #Wolność #Solidarność #KOD
Witold Górczyński
Przejdź do paska narzędzi