K A J A K I

Drzeworyt ,, Kajaki ‘’ nagrodzony na konkursie w Paryżu w 1936 roku Wandy Telakowskiej znalazł się na muralu na ścianie odnowionej kamienicy pry ulicy Panieńskiej 3

Mieszkańcy kamienicy na Pradze-Północ chcieli w ten sposób uczcić założycielkę Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Osobę bez której nie zaistniałoby polskie wzornictwo przemysłowe . https://culture.pl/pl/tworca/wanda-telakowska

Foto wig.

 

Witold Górczyński
Przejdź do paska narzędzi