NAGRODA
im. T. Mazowieckiego

Jesteśmy odpowiedzialni za to, jak toczy się świat. Bohaterem nowego muralu na warszawskiej „Patelni” jest Tadeusz Mazowiecki. Malowidło ma związek z konkursem, który ma wyłonić najbardziej aktywnych społecznie młodych warszawiaków. Do 13 października trwa konkurs dla młodych warszawiaków działających na rzecz społeczeństwa. Mural został zaprojektowany na podstawie zdjęć, przedstawiających Tadeusza Mazowieckiego po zatwierdzeniu przez sejm składu jego rządu 12 września 1989 roku. Projekt autorstwa Marcina Bronickiego został wykonany przez Good Looking Studio.

(październik 2021 ) foto.wig

JAN LITYŃSKI

Mural pamięci  Jana Lityńskiego ( 1946-2021 ) został odsłonięty 26 września na ścianie domu przy ulicy Ogrodowej 67 na Woli. W wydarzeniu wzięli udział miedzy innymi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, były prezydent Bronisław Komorowski, posłowie, senatorowie oraz wielu jego przyjaciół. Podczas uroczystości wystąpił Jacek Kleyff.  Autorem muralu jest Bruno Neuhamer.

https://wyborcza.pl/7,75398,27617169,jan-litynski-ma-swoj-mural-na-woli.html?disableRedirects=true

( 26 września 2021 ) foto wig.

CZŁOWIEK RODZI SIĘ
I ŻYJE WOLNYM

Mural poświęcony 40 lecia Solidarności  i podpisaniu Porozumień w Szczecinie, Gdańsku, Jastrzębiu Zdroju i Dąbrowie Górniczej

Mural powstał na ścianie domu przy ulicy Prostej 28 Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, NSZZ Solidarność, Instytut Dziedzictwa Solidarności.

(wrzesień 2021 ) foto wig.

S o l i d a r n o ś ć

Mural na ścianie kamienicy przy ulicy Siennej 45  został zrealizowany w Warszawie oraz w Pradze na ul Tusarovej, nawiązuje do historii ruchu solidarnościowego, który rozpoczął się w Polsce oraz jego wpływu na przemiany kulturowe i społeczno-polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Inspiracją dla dzieła, autorstwa ośmiu artystów z Polski i Czech ( Karol Banach, Kinga Offert, Olga Fedirko, Kasia Majewska, Aliona Baranova, Martina Fischmeister, Marek Kulhavy i Barbora Idesova ) była polska i czeska droga do wolności w latach 80-89.

( grudzień 2020 ) foto wig

Jacek Kuroń

Na ślepych ścianach budynku CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia przy ul. Złotej 58 powstał mural z wizerunkami patrona szkoły. Autorem malowidła jest Wilhelm Sasnal, należący do najbardziej uznanych w świecie współczesnych polskich artystów.Inicjatywa namalowania muralu wyszła z Wolskiego Centrum Kultury. – Idea szczególnego upamiętnienia Jacka Kuronia wydaje się być czymś oczywistym. Współtworzył KOR i był współtwórcą pierwszej „Solidarności” oraz demokratycznej Polski po 1989 roku. Był człowiekiem, który wierzył w demokrację, a zarazem bliskie mu były ideały solidarności społecznej. Mural Jacka Kuronia to oddanie hołdu tej niezłomnej i wybitnej postaci.

( odsłonięcie 26.06.2020 godz 19 ) foto wig.

J A C E K   K A C Z M A R S K I

 

W murach tej szkoły uczył się w latach 1971 – 1975 Jacek Kaczmarski poeta pieśniarz BARD WOLNOŚCI

Wychowankowie „ Żmichowskiej ” marzec 2006

 

Tablica na XV Liceum Ogólnokształcącym im. Narcyzy Żmichowskiej przy ul. Klonowa 16 upamiętniająca Jacka Kaczmarskiego http://www.kaczmarski.art.pl/

Mury https://www.youtube.com/watch?v=-YGS9vhmFS0 13 grudnia 2018 roku

Foto wig.

 

BRONISŁAW GEREMEK ”EUROPEJCZYK”

„ W HOŁDZIE PROF. BRONISŁAWOWI GEREMKOWI (1932-2008)

PATRIOCIE, EUROPEJCZYKOWI, HISTORYKOWI,

OPOZYCJONIŚCIE, WSPÓŁTWÓRCY DEMOKRATYCZNEJ

POLSKI, MINISTROWI SPRAW ZAGRANICZNYCH ( 1997-2000),

KTÓRY WPROWADZIŁ POLSKĘ DO NATO ORAZ DZIAŁAŁ

NA RZECZ WSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ,

POSŁOWI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (2004-2008)

W 10 ROCZNICĘ JEGO ŚMIERCI.

 

Tablicę odsłonięto 19 września 2018 roku na Skwerze Bronisława Geremka.

Bronisław Geremek był działaczem opozycji demokratycznej, w 1989 r. brał udział w rozmowach plenarnych w czasie obrad Okrągłego Stołu; był posłem, szefem MSZ, europosłem, także liderem Unii Wolności, był jednym z najwybitniejszych polskich polityków XX w. Zginął 13 lipca 2008 r. w wypadku drogowym w Lubieniu (woj. wielkopolskie). 8 dni później profesor spoczął w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Foto wig.

 

P L A C 

L E C H A  W A Ł Ę S Y

( dawne czasy )

Zdjęcia wykonane wiosną 1982 roku w czasie stanu wojennego. W nocy w czasie trwania godziny milicyjnej / od 22-6 obowiązywała godzina milicyjna i nie można było poruszać się po mieście bez przepustki / młodzi członkowie podziemnej Solidarności zamontowali przygotowane tablice z nazwą Plac Lecha Wałęsy demontując tablice Plac Jedności Robotniczej / obecnie Plac Politechniki /. Tablice nie przetrwały długo. SB szybko je zdemontowała, ale Warszawa śmiała się z czerwonego i podziwiała chłopaków z Solidarności za pomysłowość i odwagę.

Wig.

 

HISTORIA ZAPISANA NA MURACH część II

Mural o 125-letniej historii Zakładów Mechanicznych Ursus w Ursusie i historii dzielnicy na elewacji budynku Ośrodka Kultury „Arsus” (przy ul. Traktorzystów 14). Ursus może pochwalić się istotnym wkładem zarówno w walkę o wolność w czasie wojny, jak i działania mające na celu ochronę i respektowanie praw człowieka i wprowadzanie zmian demokratycznych w czasach PRL – poprzez strajki w 1976 roku, współtworzenie KOR i KSS KOR, jak również wkład w powstanie NSZZ Solidarność. Projekt łączy zarówno walory historyczne, kulturowe i symbolikę – tłumaczą pomysłodawcy muralu z Fundacji dla Ursusa. https://www.mocnestrony.com.pl/mural-o-125-letniej-historii-fabryki-w-ursusie.html

Mural ukończono 20.08.2018 roku.

Foto wig.

 

HISTORIA ZAPISANA NA MURACH część I

Mural o 125-letniej historii Zakładów Mechanicznych Ursus w Ursusie i historii dzielnicy na elewacji budynku Ośrodka Kultury „Arsus” (przy ul. Traktorzystów 14). Ursus może pochwalić się istotnym wkładem zarówno w walkę o wolność w czasie wojny, jak i działania mające na celu ochronę i respektowanie praw człowieka i wprowadzanie zmian demokratycznych w czasach PRL – poprzez strajki w 1976 roku, współtworzenie KOR i KSS KOR, jak również wkład w powstanie NSZZ Solidarność. Projekt łączy zarówno walory historyczne, kulturowe i symbolikę – tłumaczą pomysłodawcy muralu z Fundacji dla Ursusa. https://www.mocnestrony.com.pl/mural-o-125-letniej-historii-fabryki-w-ursusie.html

Mural ukończono 20.08.2018 roku.

Foto wig.

 

B R O N I S Ł A W  

G E R E M E K

13 lipca 2018 roku mija 10 lat od śmierci profesora Bronisława Geremka (1932-2010 ) historyka, opozycjonisty w czasach PRL i ministra spraw zagranicznych w rządzie Jerzego Buzka. W imieniu rządu polskiego podpisał akt wejścia naszego kraju do NATO.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bronis%C5%82aw_Geremek

Mieszkał w latach 1952-2000 przy ulicy Piwnej 25 na Stary Mieście.

Foto wig.

 

 

W Y B R A L I Ś M Y

W O L N O Ś Ć 4.6.1989

Murale na warszawskiej patelni

4 czerwca 1989 wybraliśmy wolność. Wyniki pierwszych częściowo wolnych wyborów były zwycięstwem Polaków, którzy opowiedzieli się za wolnością i powiedzieli solidarnie nie systemowi. Jak co roku przypominamy uczestników tamtych wydarzeń i świętujemy !

Świętuj z nami www.wybor.dsh.waw.pl Zapraszamy na wystawę do DSH ul Karowa 20 od 5 czerwca

Foto wig.

 

#fkWarszawa #fkPolska #TadeuszMazowiecki #KrzysztofSkubiszewski #Solidarność

#fkWarszawa #fkPolska #TadeuszMazowiecki #KrzysztofSkubiszewski #Solidarność

W tym domu mieszkał TADEUSZ MAZOWIECKI

W tym domu mieszkał KRZYSZTOF SKUBISZEWSKI

Na ścianie domu przy ulicy Lewickiej 13/ 15 na Starym Mokotowie 19 grudnia 2017 roku odsłonięto dwie pamiątkowe tablice upamiętniające jego znamienitych mieszkańców:

Tadeusza Mazowieckiego Premiera pierwszego rządu Niepodległej Polski w latach 1989-1991

Krzysztofa Skubiszewskiego pierwszego ministra MSZ Niepodległej Polski w latach 1989-1993

Foto wig.

#fkWarszawa #fkPolska #Solidarność #LechWałęsa #wolność

#fkWarszawa #fkPolska #Solidarność #LechWałęsa #wolność

W ROKU 2018, W TYM MIEJSCU . . .

W ROKU 2018, W TYM MIEJSCU, W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ ZOSTANIE ODSŁONIĘTY POMNIK UPAMIĘTNIAJĄCY RUCH SPOŁECZNY „ Solidarność ‘’ W WALCE Z KOMUNIZMEM.

Było to przełomowe wydarzenie w dziejach naszego narodu, ale także w dziejach Europy – „ Solidarność ‘’ otworzyła bramy wolności. Jan Paweł II Papież

Żadna broń w światowych arsenałach nie jest tak groźna , jak wola moralna odwaga wolnych mężczyzn i kobiet. Ronald Reagan Prezydent USA

Warszawa ulica Kopernika

Foto wig.

Ja z LECHEM WAŁĘSĄ

Ja z LECHEM WAŁĘSĄ

rozmawiają Andrzej Bober Cezary Łazarkiewicz

 

Lech Wałęsa – symbol buntu i walki o wolność i demokrację. Laureat Nagrody Nobla i jeden ze 100 najważniejszych ludzi XX stulecia według tygodnika „Time”. Wielki polityk i zwykły robotnik. Wynoszony na piedestał i opluwany. Kim był w najważniejszych latach swojej kariery politycznej i kim jest teraz? Jakim człowiekiem?

Nowa książka wydawnictwa W.A.B. już w księgarniach.

foto wig.

 

SOLIDARNOŚĆ

Lech Wałęsa

Na Murze Sztuki, w Ogrodzie Różanym na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79 znajduje się mural poświęcony naszej walce o wolność

Rafał Roskowiński stworzył mural na podstawie zdjęcia wykonanego przez E. Lokajskiego i A. Bohdziewicza. W biało-czerwonych narodowych barwach łączy pamięć o wydarzeniach sierpnia 1944 (dwóch młodych powstańców w mundurach) z wydarzeniami sierpnia 1980 (związkowcy, Lech Wałęsa) Malowidło powstało w sierpniu 2006 roku

foto wig.

 

#fkWarszawa #fkPolska #Solidarność #LechWałęsa

#fkWarszawa #fkPolska #Solidarność #LechWałęsa

SOLIDARNOŚĆ

31 sierpnia 1980 roku zostało podpisane w Gdańsku przez Lecha Wałęsę – w sali BHP Stoczni Gdańskiej im. Lenina jedno z czterech porozumień zawartych przez rząd PRL z komitetami strajkowymi W Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 16/20 znajduj się tablica na budynku w którym mieściła się siedziba Solidarności Regionu „Mazowsze” od maja 1981 roku do 13.12.1981roku.

Foto wig.

Grzegorz Przemyk

12 maja 1983 roku został zatrzymany przez milicję Grzegorz Przemyk , na Placu Zamkowym w Warszawie, kiedy wraz z kolegami świętował maturę. Wraz z nim zatrzymano kolegę Cezarego Filozofa. Żaden z nich nie miał przy sobie dokumentów. Przemyk został zabrany do pobliskiego komisariatu MO przy ul. Jezuickiej , gdzie został pobity przez 3 funkcjonariuszy w wyniku odniesionych obrażeń zmarł.

Foto wig.

 

#fkWarszawa #fkPolska #Węgry #Solidarność #Węgry #Magyar

#fkWarszawa #fkPolska #Węgry #Solidarność #Węgry #Magyar

Węgry 1956 pamiętamy S

Transparent z napisem tej treści w 30 rocznicę Powstania Węgierskiego 1956 zawiesili 23 października 1986 roku działacze Solidarności Walczącej w alejach Ujazdowskich naprzeciw Ambasady Węgier.

Foto wig.

#fkWarszawa #fkPolska #TygodnikSolidarność #Solidarność #TadeuszMazowiecki #LechWałęsa

#fkWarszawa #fkPolska #TygodnikSolidarność #Solidarność #TadeuszMazowiecki #LechWałęsa

Tygodnik Solidarność

Tu, przy ul. Batorego 14 w 1981 roku mieściła się redakcja ” Tygodnika Solidarność pierwszego po 1945 roku niezależnego od władz komunistycznych pisma powstałego na mocy Porozumień Sierpniowych 1980 roku kierowanego przez Tadeusza Mazowieckiego. Tablica jest jedną z niewielu pamiątek w Warszawie które pozostały po Solidarności wielkim zrywie społeczeństwa w1980 roku który doprowadził do odzyskania wolności.

Foto wig.

#Solidarność #LechWałęsa

#Solidarność #LechWałęsa

Podziemne radio Solidarność 12 kwietnia 1982 godzina 21

Z tego budynku ( przy ulicy Grójeckiej 19/ ) w stanie wojennym 12 kwietnia 1982 roku o godzinie 21 nadano pierwszą audycję podziemnego radia Solidarność .Potem w wielu miastach Polski działacze podziemia wyemitowali

ich tysiące.Były słyszalne aż do odzyskania wolności w 1989 roku

foto wig

SOLIDARNOŚĆ

Jeden z ostatnich zachowanych napisów na murze w Warszawie znajduje się na ulicy Targowej 12 wejście od ulicy Skaryszewskiej / wg właściciela zakładu krawieckiego który pracuje tam od dawna napis pojawił się 34 lata temu tzn. w 1983 roku./ Niestety budynek na ścianie którego znajduje się napis wkrótce przestanie istnieć/

Solidarność to Niezależny Samorządny Związek Zawodowy czele którego stał elektryk ze Stoczni Gdańskiej Lech Wałęsa późniejszy laureat Nagrody Nobla powstały w 1980 dla obrony praw pracowniczych, do 1989 również jeden z głównych ośrodków opozycji przeciw rządowi Polski Ludowej i komunizmowi. https://pl.wikipedia.org/wiki/Niezale%C5%BCny_Samorz%C4%85dny_Zwi%C4%85zek_Zawodowy_%E2%80%9ESolidarno%C5%9B%C4%87%E2%80%9D

To tak dla przypomnienia 😊

foto wig.

 

#fkWarszawa #fkPolska #mural #StreetArt #JacekKuroń #Solidarność

#fkWarszawa #fkPolska #mural #StreetArt #JacekKuroń #Solidarność

Nie palcie komitetów, zakładajcie własne – Jacek Kuroń

Obrazek przedstawia Jacka Kuronia palącego papierosa i jego słynne zdanie „Nie palcie komitetów, zakładajcie własne”. Szablon był częścią kampanii „Solidarni z Jackiem” zorganizowanej przez Fundację dla Wolności w 2011 roku. Inicjatywa powstała w odruchu sprzeciwu wobec oszczerstw rzucanych pod adresem Jacka Kuronia. Jeden z obrazków trochę zniszczony zachował się w bramie przy ulicy Targowej 42

Jacek Jan Kuroń (ur. 3 marca 1934 roku we Lwowie, zm. 17 czerwca 2004 roku w Warszawie) polityk, jeden z przywódców opozycji w okresie PRL, historyk, współzałożyciel KOR, dwukrotny minister pracy i polityki socjalnej w latach 1989–2001 poseł na Sejm X,I,II, III kadencji, Kawaler Orderu Orła Białego.

Foto wig.

#Warszawa #Polska #Wolność #Solidarność #KOD

Memoriał Wolnego Słowa – pomnik upamiętniający podziemny ruch wydawniczy w PRL.

Pomnik usytuowany jest na Skwerze Wolnego Słowa na ul. Mysiej  gdzie przy ul. Mysiej 5 znajdowała się w latach 1946–1990 centrala Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk czyli centrala cenzury.

Polski podziemny ruch wydawniczy  rozwinął się w latach 1977–1989 do rekordowych rozmiarów i miał ogromny zasięg. Ukazywało się ponad 3 000 czasopism (o nakładach do 100 000 egzemplarzy), wydano ponad 7 000 książek (o nakładach do 20 000 egzemplarzy), a także około stu kaset audio i wideo. Niezależna Oficyna Wydawnicza (NOWA), największe podziemne wydawnictwo, wydała blisko 400 tytułów, w nakładach od 500 do 12 000 egzemplarzy. Redaktorzy, drukarze i kolporterzy tych wydawnictw byli represjonowani i szykanowani przez komunistyczne władze, narażeni na rewizje, konfiskaty, pozbawianie zatrudnienia, pobicia, aresztowania i kilkuletnie wyroki więzienia. Ze względu na skalę działania podziemny ruch wydawniczy w Polsce nie miał precedensu w historii świata. Dzięki m.in. podziemnemu ruchowi wydawniczemu udało się obalić komunizm w pokojowy sposób. Pomysł upamiętnienia wolnego słowa wyszedł ze środowisk związanych z tym ruchem. Bezpośrednim inicjatorem budowy pomnika był Bronisław Komorowski.

Pomnik ma formę długiej (90 m) czarnej cenzorskiej kreski fizycznie przekreślającej skwer, biegnącej od wylotu ul. Mysiej na budynek KC PZPR (co ma oznaczać, że tam sterowano cenzurą) wzdłuż ulicy Mysiej aż w pobliże wejścia do budynku dawnej cenzury.

Wyjątkowym szczęściem

tych czasów jest to,

że wolno myśleć swobodnie,

a to, co się myśli

– wypowiadać.

 Pomnik zaprojektowali:  Katarzyna Brońska, Mikołaj Iwańczuk i Michał Kempiński, odsłonięcie odbyło się 5 czerwca 2014 roku.

Foto wig.

#Warszawa #Polska #Wolność #Solidarność #KOD
#Warszawa #Polska #Wolność #Solidarność #KOD
Witold Górczyński
Przejdź do paska narzędzi