M O N S T F U R

Malowidło wykonane techniką szablonu na drzwiczkach skrzynki elektrycznej na pawilonie przy ulicy Nowy Świat 22/28 w 2011 roku. Autorem jest Monstfur. Praca jest już zniszczona, widoczny szary blok mieszkalny i ręka z papierosem, zasłaniająca czerwony napis ,,2 razy to szłem pierwszy i ostatni raz”.

Foto wig.

 

 

POCIĄG

Malowidło wykonane techniką szablonu na drzwiczkach skrzynki elektrycznej na pawilonie przy ulicy Nowy Świat 22/28 w 2011 roku. Autorem jest Monstfur. Praca jest już zniszczona, widoczny jest pociąg na tle słupów linii wysokiego napięcia, prędkościomierz oraz dwa skrzyżowane ze sobą papierosy.

Foto wig.

 

Witold Górczyński