Tu wytrwaliśmy do końca

28.09.1939

Na Francuskiej 1 róg Zwycięzców podczas obrony Warszawy we wrześniu 1939 roku znajdowała się kluczowa barykada. Po stronie polskiej walczyli tu żołnierze 21 Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy”, 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich oraz 336 Pułku Piechoty, którym przyszło zmierzyć się z niemieckim 44 Pułkiem Piechoty z Prus Wschodnich, którego przyjście poprzedziły naloty Luftwaffe. Foto wig.

 

Witold Górczyński
Przejdź do paska narzędzi