SOLIDARNOŚĆ

Jeden z ostatnich zachowanych napisów na murze w Warszawie znajduje się na ulicy Targowej 12 wejście od ulicy Skaryszewskiej / wg właściciela zakładu krawieckiego który pracuje tam od dawna napis pojawił się 34 lata temu tzn. w 1983 roku./ Niestety budynek na ścianie którego znajduje się napis wkrótce przestanie istnieć/

Solidarność to Niezależny Samorządny Związek Zawodowy czele którego stał elektryk ze Stoczni Gdańskiej Lech Wałęsa późniejszy laureat Nagrody Nobla powstały w 1980 dla obrony praw pracowniczych, do 1989 również jeden z głównych ośrodków opozycji przeciw rządowi Polski Ludowej i komunizmowi. https://pl.wikipedia.org/wiki/Niezale%C5%BCny_Samorz%C4%85dny_Zwi%C4%85zek_Zawodowy_%E2%80%9ESolidarno%C5%9B%C4%87%E2%80%9D

To tak dla przypomnienia 😊

foto wig.

 

Witold Górczyński
Przejdź do paska narzędzi