#fkWarszawa #fkPoska #Żydzi #Umschlagplatz

#fkWarszawa #fkPoska #Żydzi #Umschlagplatz

22 lipca 1942 roku

rozpoczęła się likwidacja warszawskiego getta (Grossaktion in Warschau).

Umschlagplatz – miejsce koncentracji Żydów przed wywózką (ul. Stawki 10)

Plac, z którego od 22 lipca 1942 roku odchodziły transporty Żydów z getta warszawskiego do obozu zagłady w Treblince. Co dzień wysyłano tam 5-7 tys. osób. W 1988 roku, dla upamiętnienia tych zdarzeń, w miejscu tym wzniesiono pomnik. Na ścianie wykuto 448 imion od Abla do Żanny jako symbol ok. 450 tysięcy Żydów uwięzionych w getcie warszawskim oraz napis: „Tą drogą cierpienia i śmierci w latach 1942-1943 z utworzonego w Warszawie Getta przeszło do hitlerowskich obozów zagłady ponad 300 000 Żydów”.

Foto wig.

Witold Górczyński
Przejdź do paska narzędzi