Irena Kwiatkowska

(1912 – 2011 )

Wspaniały mural upamiętniający Irenę Kwiatkowską aktorkę znaną  z Kabaretu Starszych Panów czy serialu „Wojna domowa”  powstał w sierpniu 2019 roku na ścianie garażu  przy ulicy Nowolipki między numerami 21 i 23. Na muralu obok  twarzy Ireny Kwiatkowskiej znajdzie się scenka z dziećmi siedzącymi przy odbiorniku radiowym, zrobiła kultowe słuchowisko z wykonaniem wiersza „Ptasie radio” Juliana Tuwima. Mural powstał z inicjatywy  fundacji Klamra, autorami są Dariusz Paczkowski i Alena Hrybianchuk.

(sierpień 2019 ) foto wig.

IRENA WERECZYŃSKA

ps. „ Jurek ‘’ (1901-1985)

 

Irena Wereczyńska w 1917 roku obcięła swoje piękne, długie warkocze i wstąpiła do Legionów Piłsudskiego udając mężczyznę. W czasie II wojny światowej pracowała przy kolportażu konspiracyjnej prasy. Została zdradzona, aresztowało ją Gestapo. Z więzienia na ,,Pawiaku” trafiła do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, gdzie przebywała aż do wyzwolenia.

Mural przy ulicy ks. Boguckiego 1c powstał z inicjatywy Fundacji Klamra, a autorem jest Dariusz Paczkowski

https://izoliborz.pl/artykul/irena-wereczynska/269853

foto wig.

 

 

 

 

Witold Górczyński
Przejdź do paska narzędzi