#fkWarszawa #fkPolska #mural #StreetArt #Chanuka #Żydzi

#fkWarszawa #fkPolska #mural #StreetArt #Chanuka #Żydzi

Wesołej Chanuki

Chanuka („Święto Świateł”) jest uważana powszechnie za święto upamiętniające cud, jaki wydarzył się w Świątyni Jerozolimskiej podczas powstania żydowskiego pod wodzą Hasmoneuszy.

W roku 164 p.n. E w powstaniu przeciwko Grekom garstka Machabeuszy zwyciężyła Greków i odbiła świątynie, która była bezczeszczona. W czasie gdy wstąpili do ruin świątyni, znaleźli tam tylko jedną baryłkę oliwy, która miała niezłamaną pieczęć. Oliwa potrzebna była do zapalenia znajdującego się w świątyni świecznika – menory. I wtedy zdarzył się cud, ta jedna baryłka, która zwykle wystarczała na jeden dzień palenia na jeden dzień palenia się świecznika, paliła się przez osiem dni. Na pamiątkę, tego cudu świętowana jest Chanuka, radosne święto.

Chanuka -zaczyna się w roku 2016 z zachodem słońca w sobotę, 24 grudnia, a kończy o zmroku w niedzielę, 1 stycznia 2017 roku, trwa 8 dni. Malunek znajduje się na ulicy Koszykowej

foto wig.

Witold Górczyński
Przejdź do paska narzędzi