JOLANTA BRZESKA

WSZYSTKICH NAS NIE SPALICIE

Jolanta Brzeska spalona w lesie kabackim. Aktywistka w ruchu lokatorskim w walce z „kamienicznikami” o socjalne prawo własności do własnego mieszkania. Jej imieniem i nazwiskiem jest nazwane Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów z ulicy Wilczej 31. Skłot Przychodnia przy ulicy Skorupki 9  ozdobiony muralem z podobizną  Jolanty Brzeskiej, którego autorem jest Adam Walas.

(luty 2022 ) foto wig.

#fkWarszawa #fkPolska #StreetArt #Brzeska

#fkWarszawa #fkPolska #StreetArt #Brzeska  

Twoja Matka Boska

Płaskorzeźba sakralna pt.“Twoja Matka Boska” zdobi wejście na podwórko przy ul. Brzeskiej 17A i jest wynikiem wakacyjnej akcji Spotkanie z Mistrzem z 2009roku. Biel postaci Matki Boskiej z Dzieciątkiem, błękitne tło oraz żółta rama płaskorzeźby – utworzona z odciśniętych dłoni młodych artystów, do chwili obecnej pozostają niezmienione przez czynnik ludzki.

Foto wig.

Witold Górczyński
Przejdź do paska narzędzi