A M S T E R D A M

w Warszawie

Murale stworzone przez artystę Mariusza Tarkawiana na nowych budynkach osiedla Amsterdam w Warszawie na Targówku przy ulicy Samarytanki. Z Amsterdamem, stolicą Holandii, zapewne skojarzył się deweloperowi płynący nieopodal inwestycji kanał Drewnowskiego. Dodatkowym elementem są „holenderskie” murale na budynkach, wiatrak, charakterystyczne kamienice, rowery, tulipany.

Foto wig.

 

Ośrodek

Kadra i wolontariusze Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną wspólnie z zaprzyjaźnionymi artystami (Wojciech Brewka painting i Wallart – ożywiamy ściany) odnowili elewację pawilonu przy ul. Skorochód-Majewskiego 34 (dawniej miał tam tymczasową siedzibę Teatr Ochoty). Fantazyjny wielobarwny mural powstał w 2017 roku.

http://odpirson.otwartedrzwi.pl/

Foto wig.

 

Witold Górczyński